oktober 4, 2019

Belang van een taalspecifieke tolk bij de notaris

Door Mathilda Banfield

Veel expats uit Chineessprekende regio’s spreken uitstekend Engels. Als zij in Nederland een notariële akte ondertekenen, wordt er weleens een Engelse tolk ingeschakeld. Hieraan kleven vooral bij mensen uit Azië risico’s.

Financiële overwegingen

Allereerst denkt men vaak dat een Engelse tolk goedkoper zou zijn dan een tolk Mandarijn. In de praktijk zou dit geen overweging moeten zijn – zorgvuldigheid staat tenslotte voorop. Bovendien is dit een misverstand. De prijs die tolken vragen, hangt af van beschikbaarheid, afstand, en natuurlijk ook van vraag en aanbod. Als er een tolk in de buurt beschikbaar is, brengt dit lagere reiskosten met zich mee. Voor Engels is er, net als voor Chinees, niet altijd een tolk in de regio beschikbaar. Ik raad u aan om alleen de reisafstand te laten meewegen als financiële overweging.

Praktische overwegingen

Als er Engels gebruikt wordt, kan de notaris horen of de vertaling klopt. Dat is fijn en maakt het gesprek ook makkelijker. Toch bestaat het risico dat een van de belanghebbenden minder begrijpt dan op het eerste gezicht lijkt. Hierbij komt een cultureel aspect kijken: bij mensen uit Azië komt het relatief vaak voor dat zij andere mensen geen last willen bezorgen. Als er dus – met alle goede bedoelingen en in alle zorgvuldigheid – gevraagd wordt of een Engelse tolk ook goed is, zullen ze hier sneller ‘ja’ op antwoorden. Zij interpreteren de vraag als een manier om het de notaris makkelijk te maken – cliënten geven het antwoord dat zij denken dat de notaris graag zou willen horen, om op die manier het proces te stroomlijnen. Zo kan het gebeuren dat iemand die eigenlijk bijgestaan zou moeten worden door een Chinese tolk, uiteindelijk een Engelse tolk toegewezen krijgt. De beoordeling van de notaris bij de taalkeuze is leidend, maar het is belangrijk dat die de afweging maakt met voldoende cultureel besef.

Taalgebruik

Het taalgebruik bij de notaris is vaak specialistisch. De correcte Chinese terminologie is makkelijker te begrijpen voor Chineessprekenden dan Engelse termen – Engelse termen zijn vaak abstracter (bijvoorbeeld afgeleid van latijn) dan de corresponderende correcte Chinese terminologie. Het is belangrijk dat mensen weten waar zij voor tekenen en om te zorgen dat andere aanwezigen hierop invloed uitoefenen. Daarom is het meestal het beste om mensen toe te spreken in hun eigen taal.

Conclusie

Probeer bij Chinese cliënten eerst een Chinese tolk te vinden, tenzij het om expats met een near-native niveau van Engels gaat. Let ook dan scherp op of dit alleen voor één persoon geldt, of voor alle belanghebbenden. Bij Banfield’s Chinese Interpreting kunt u terecht voor een tolk die specifiek opgeleid is in de Chinese notariële terminologie.