Gerechtstolk mandarijn

Banfield’s Chinese Interpreting biedt gerechtstolken mandarijn: een beëdigde tolk Chinees in de rechtbank. Bij rechtszittingen hebben sprekers van het Chinees een beëdigde tolk nodig. Die zorgt ervoor dat zij het proces begrijpen en zich verstaanbaar kunnen maken. Door middel van fluistertolken volgt de procesdeelnemer wat er wordt gezegd. Uitingen in het Chinees vertaalt de tolk vlot en consecutief naar het Nederlands. Hiervoor is een ervaren juridische tolk nodig die snel en accuraat kan vertalen. Niet alleen bij de rechtbank, maar ook tijdens consulten van advocaten met hun cliënten of tijdens politieverhoren is een juridische tolk mandarijn ook cruciaal.

Neem contact op om een offerte aan te vragen.